Prosjekt Sbrett

Forside Artikler Prosjekt Historie Om Nettsidene

Prosjekt

Om Sbrett

Forstudie

Forprosjekt

Hovedprosj.

Trinn-for-Trinn

Når en skal lage noe nytt, er det lurt å ta det trinnvis. Starte med hva som finnes allerede, og kartlegge hva som mangler. En trenger ikke finne opp hjulet på nytt.

Målet er ganske klart, ett sikkert nettbrett for nybegynnere, men hva betyr det i detalj? Hvordan skal det fungere i praksis? Og sist men ikke minst, hvordan gå frem for å få det til?

Om Sbrett
Svindlere forsøker stadig vekk å lure oss på Internett. Situasjonen gjør det vanskelig og skremmende for nybegynnere. Spesielt for den eldre del av befolkningen. Sbrett skal gi sikrere bruk av Internett. Hovedtanken er at det som er kjent er trygt, mens det som er ukjent kan være farlig og skal stanses automatisk. Les mer:

Historie
Folk preges av sterke inntrykk i barndommen. I Norge har mange eldre felles opplevelser som har satt sterke spor. Disse er nyttige verktøy når en skal skape ny innsikt og forståelse. Les mer:

Forstudie
Gjennom mange år har jeg studert utfordringene. Jeg har arbeidet med såvel Apple som Windows PC'er. Men jeg har hele tiden irritert meg over grunnleggende svakheter, og har endt opp med å lage datamaskinene mine sjøl. Det er helt klart at folk trenger noe bedre og sikrere! Les mer:

Forprosjekt
Etter en innledene Forstudie, trengs det nå å kartlegge hva som finnes, hva som kan brukes og hvem som kan hjelpe til med selve realiseringen av noe nytt! Les mer:

Hovedprosjekt
(tekst kommer)

--oOo--

SED-Made
Manuelt laget i teksteditor av PRune.
Fri for annonser, reklame, automatikk-takk, mm

Historie

Strikke/Vev/Romfart

Musikk/Spilledåse/Vask

Morse/Radio/Telegraf/Data