Forstudie Sbrett

Forside Artikler Prosjekt Historie Om Nettsidene

Prosjekt

Om Sbrett

Forstudie

Forprosjekt

Hovedprosj.

Forstudie

Gjennom mange år har jeg studert utfordringene. I starten arbeidet jeg i et prosjekt som utviklet kunstig intelligens ved Forsvarets Forsknings Institutt (FFI). Min oppgave var å lage utstyr for kontroll og test av det prosjektgruppen laget.

Utover 80-tallet kom IBM med sine PC'er, og med disse fulgte det masse detaljert dokumentasjon, både for maskinvaren såvel som programvaren. Dette ga god inspirasjon til andre prosjekter jeg arbeidet på ved FFI. Blant annet et eget utviklet, håndholdt måleinstrument for analyse av vegetasjon. For dette instrumentet måtte jeg lage alt selv, både maskinvare og programvare. Dokumentasjonen for test og kontroll av dette var like omfattende som dokumentasjonen for selve instrumentet.

Gjennom årene har jeg også arbeidet med såvel Apple som Windows PC'er. Men har hele tiden irritert meg over grunnleggende svakheter. Dette er produkter som tydelig er laget for å selges, ikke brukes. Noe som klart kommer frem av den korte levetiden (ca 3år) på produktene, samt alle problemene verden opplever fortiden med hacking.

Etterhvert kom jeg bort i Linux, og har i over 20år brukt Linux på mine PC’er og selvbyggeprosjekter. Linux fungerer helt utmerket selv på 10år gamle PC'er.

I sin originale form har Linux innebygd beskyttelse mot nedlasting og installasjon av skadelige programmer og Apper. Lokalt kan også Linux utstyres med en liste med godkjente nettsteder som vil stanse all kontakt med usikre nettsteder.

Store internasjonale selskap har også fattet interesse for LINUX og bruker varianter i sine egne produkter. Et eksempel er Android samt Chrome OS som brukes på mange smart-telefoner og -nettbrett. Begge er dessverre låst for tilpassinger og knyttet til produsentens nett-tjenester så produktene vanskelig lar seg brukes for andre slik det er idag.

Oppsummering Forstudie

Mine og andres tester viser at mye av maskinvaren som selges allerede med fordel kan brukes direkte med LINUX. Men at det kan trenges noe skreddersøm.

Et nettbrett eller PC med tilpasset Linux mener jeg vil kunne gi brukeren et mye bedre og tryggere møte med Internett.

--oOo--

SED-Made
Manuelt laget i teksteditor av PRune.
Fri for annonser, reklame, automatikk-takk, mm

Historie

Strikke/Vev/Romfart

Musikk/Spilledåse/Vask

Morse/Radio/Telegraf/Data